Zorg

Thema zorg richt zich op de speerpunten die aangegeven zijn door de inwoners en opgenomen in het Dorpsontwikkelingsplan.

SPEERPUNT 1 Het huidige brede aanbod van zorg- en welzijnsvoorzieningen moet behouden blijven (termijn 0-10 jaar).

SPEERPUNT 2  De gemeente wordt met klem verzocht vrijwilligersorganisaties op het gebied van zorg en welzijn financieel te ondersteunen, waarbij deze het vertrouwen krijgen om zelf de regie te voeren (termijn 2-5 jaar).

SPEERPUNT 3 Het is noodzakelijk de activiteiten van mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen en te stroomlijnen (termijn 2-5 jaar).

SPEERPUNT 4 In Doornenburg is er behoefte aan informatievoorziening over zorg en welzijn, zowel schriftelijk als digitaal (termijn 2-5 jaar).

We hebben gekeken hoe we deze speerpunten concreter kunnen maken. Inmiddels hebben we het plan om “Doornenburg Dementievriendelijk” te maken. Dit betreft een groot project, waarin alle speerpunten aan bod komen.

In Doornenburg hebben we ongeveer 2700 inwoners met de grootste groep tussen de 50 en 65 jaar. Hierdoor zal iedere inwoner een keer te maken krijgen met dementie in je omgeving.

Door de vergrijzing neemt dit aantal de komende jaren sterk toe. Bovendien willen en blijven inwoners langer thuis wonen.

Hoe pakken we dit aan?

De professionals en vrijwilligersorganisaties die actief zijn in Doornenburg, hebben al 3 x per jaar overleg in het woonkerngroepoverleg. Hierbij komen de leefbaarheid, wensen en ontwikkelingen in Doornenburg aan bod. Dit betekent ook dat zowel de professionals als de vrijwilligers elkaar kennen en elkaar weten te vinden.

Punten waar we aan gaan werken zijn:

* ondersteuning van mantelzorgers in Doornenburg
* betere afstemming qua zorg en welzijn tussen professionals en vrijwilligers
* meer kennis uitdragen (aan inwoners van Doornenburg) door voorlichting of    cursussen via de Alzheimer stichting zodat inwoners met Dementie langer in onze samenleving mee kunnen doen en niet in een isolement raken
* zorgen dat inwoners langer thuis kunnen blijven wonen met de juiste aanpassingen

En zo zijn er nog meer punten te bedenken.

We zijn ook een samenwerking met het KRAKE (Krachtige Kernen) project aangegaan. Dit is een Nederlands-Duits samenwerkingsproject, waarbij experts van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) ons gaan ondersteunen met hun expertise.

Contactpersoon voor themagroep Zorg is : Helen Vermeulen en Dinie Selman.

Mail: zorg@werkgroepdoornenburg.nl

 

BERICHTEN VAN DE THEMAGROEP ZORG:

 

23 maart theatervoorstelling tijdens de informatiemarkt in Doornenburg

Informatiemarkt Zorg en Welzijn 23 maart in Doornenburg

Share Button