Wonen

De themagroep wonen houdt zich bezig met de speerpunten omtrent wonen die in de Dorpsontwikkelingsplan zijn opgenomen. De belangrijkste zijn:

SPEERPUNT 1 Het beschikbaar komen in Doornenburg van voldoende betaalbare woningen voor starters heeft de hoogste prioriteit (termijn 0-5 jaar).

SPEERPUNT 2 Woonvoorzieningen voor senioren moeten in Doornenburg op veel ruimere schaal beschikbaar komen (termijn 0-5 jaar).

In de nota Wonen van de gemeente Lingewaard staat in ieder geval dat er behoefte is aan 55 nieuwe woningen de komende 10 jaar. We zijn periodiek met de gemeente Lingewaard in gesprek hoe men dit gaat realiseren en hameren daarbij op de realisatie van de speerpunten. Ook houden we vinger aan de pols bij de initiatieven die reeds lopen, zoals project Homoethof en de herinrichting van de kerk tot wooneenheden. We proberen waar mogelijk de helpende hand te bieden. Ook zijn we continue op zoek naar nieuwe initiatieven waarbij sociale woningbouw een rol kan spelen. We haken daarom ook aan bij themagroep sport, om mogelijk een herinrichting van de sportaccommodaties te bewerkstelligen.

We proberen dus lopende initiatieven te ondersteunen en daarnaast ook naar de toekomst te kijken. Mogelijk zijn 55 woningen voor de komende 10 jaar niet genoeg en wat moet er na die 10 jaar gebeuren? We moeten zorgen dat Doornenburg gestaag kan blijven groeien, door bijvoorbeeld een vaste uitbreidingslocatie vast te stellen met de gemeente Lingewaard. Daar kan dan de komende tientallen jaren telkens een aantal woningen naar behoefte gebouwd worden. Dit met het doel de jeugd en de senioren een kans te geven om in Doornenburg te blijven wonen.

We zijn ook een samenwerking met het KRAKE (Krachtige Kernen) project aangegaan. Dit is een het Nederlands-Duitse samenwerkingsproject, waarbij experts van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en Duitse scholen ons gaan helpen om aan wetenschappelijk onderbouwde oplossingen met betrekking tot wonen te komen. Hiermee willen we onder andere de exacte woonbehoefte van Doornenburgers in kaart te brengen.

Kortom we proberen het thema wonen nu en in de toekomst te borgen, met als doel Doornenburg leefbaar te houden.

Contactpersoon voor de themagroep Wonen is : Martijn Claassen

Mail: Wonen@werkgroepdoornenburg.nl

 

BERICHTEN VAN DE THEMA GROEP WONEN EN DUURZAAMHEID: 

http://Werkgroeplid Martijn Claassen (thematrekker Wonen) aan het woord in de Gelderlander

Grootschalig onderzoek naar leefbaarheid in Doornenburg, middels vragenlijst

Workshop: Doornenburgers door ogen van inwoners

 

 

 

Share Button