Recreatie, Toerisme en Natuur

Doornenburg is ontstaan op de vruchtbare oeverwallen nabij de Rijn en de Waal. Het gebied is beschermd door de aanleg van dijken. Deze dijken in het rivierenlandschap zijn een hoofddrager van de landschappelijke structuur en culturele identiteit van Doornenburg. De kwaliteiten van het gebied, rust, ruimte, natuur, landschap en cultuurhistorie en de liggen tussen Arnhem en Nijmegen vormen samen een basis voor de toeristisch-recreatieve ontwikkelingsrichting van de gemeente Lingewaard. De nadruk ligt daarbij op kleinschalige ontwikkelingen en routegebonden recreatie. De werkgroep zal zich actief inzetten om te kijken naar ruimte voor initiatieven van bewoners en ondernemers. Daarbij zijn drie verhaallijnen van belang, de strijd tegen het water, oorlog en defensie en de mens in het landschap.

Door middel van de verhaallijnen ontstaat samenhang tussen de twee erfgoedinstellingen, kasteel en fort, en overige aanbieders / ondernemers in het toerisme. Van belang is om de bestaande voorzieningen op het gebied van natuur, landschap, toerisme en recreatie goed te onderhouden en waar nodig uit te breiden. Het gebied wordt steeds beter onder de aandacht gebracht. Er is een groeiende markt voor stilte, simpelheid, ruimte, ontspanning en ‘offline’ kunnen gaan. Doornenburg kan profiteren als dorp, bevolking, middenstand, agrarische ondernemer en derden. Als het dorp zich open gaat stellen voor deze ontwikkelingen dan zal dit ten goede komen aan de economische ontwikkeling van het dorp en haar bewoners. Een uniek dorp om trots op te zijn !

De Themagroep/werkgroep wil de  beschreven speerpunten uit het Dorps Ontwikkelingsplan Doornenburg ,op het gebied van toerisme en recreatie  op haalbaarheid onderzoeken en indien mogelijk realiseren .

Mail: RecreatieToerisme@werkgroepdoornenburg.nl

Contactpersoon voor de themagroep Recreatie en Toerisme is: Remie Aleven en Johan Tolkamp

Share Button

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.