Project “Extra zit- en rustbankjes in en rond Doornenburg” krijgt vorm!

Vier bankjes geplaatst!

 Project “ Extra zit- en rustbankjes in en rondom Doornenburg ” is gestart met als doel: “Het wandelen en dus bewegen van de ouderen en jongeren te bevorderen”. Het project heeft nu vorm gekregen. De eerste vier bankjes zijn geplaatst.

Natuurlijk kunnen de bankjes ook  als rustplek worden gezien voor de toevallige voorbijganger om van de omgeving en vergezichten te genieten.

 

Het is voor ouderen, die moeilijk grote afstanden kunnen lopen, belangrijk en noodzakelijk dat ze regelmatig even kunnen zitten om uit te rusten.  De vraag van ouderen om meer bankjes kwam binnen via Stichting Ouderen Doornenburg (SOD).

Werkgroep Doornenburg heeft het initiatief van SOD omarmd en het afgelopen jaar geld hiervoor gereserveerd. De Themagroep Natuur, Recreatie en Toerisme van Werkgroep heeft het verder uitgewerkt.

De bankjes zijn ingepast in een aantal wandelroutes en op een plek neergezet zodat men tijdig even kan rusten.

Het meest in het oogspringende bankje op de kruising van de Kerkstraat en de Pannerdenseweg is speciaal op verzoek van de ouderen van Zorgvoorziening Merlijn daar geplaatst. Als de afstand naar bijvoorbeeld de Spar of het Ontmoetingscentrum net te ver is kan men daar even rusten alvorens de route te vervolgen.

Richting Gendt is een extra bankje geplaatst aan het begin van de Van der Schuerenweg. Verder zijn er langs het Lingepad twee extra bankjes geplaatst.

Wij hopen dit jaar nog twee bankjes te plaatsen aan de Rijndijk, te weten op de kruising Kerkstraat/Rijndijk en bij het reeds geplaatste bord over het buurtschap Burgeu.

Er is bewust gekozen om geen prullenbakken bij de bankjes te plaatsen. De reden hierachter is dat we mensen willen uitnodigen om eigen afval thuis in de prullenbak te deponeren en niet in de natuur.  Verder voordeel is, dat het  kostenbesparend is.

Dit jaar kan Doornenburg in het kader van meer fietsen en wandelen door en om Doornenburg meer verwachten van Werkgroep Doornenburg. Door de thema-werkgroep “Natuur, recreatie en toerisme” wordt een speciale historische fiets- en wandelroute uitgezet langs al onze monumenten in Doornenburg. De bankjes worden ook opgenomen in deze routes. De fiets- en wandelroutes zullen een mooie aanvulling zijn voor iedereen die Doornenburg en haar omgeving (verder) wilt ontdekken.

 

Share Button