Presentatie resultaten leefbaarheidsonderzoek Doornenburg

In april zijn er in Doornenburg huis aan huis vragenlijsten bezorgd. 43% daarvan is ingevuld en dat is een heel mooi resultaat. Deze vragenlijsten zijn onderdeel van een grootschalig leefbaarheidsonderzoek in Doornenburg, in het kader van het Krachtige Kernen-project (KRAKE). Het lectoraat Architecture in Health van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) is onze partner binnen het KRAKE-project.

De vragenlijsten zijn allemaal verwerkt door Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Ook zo benieuwd wat Doornenburgers vinden en welke conclusies getrokken kunnen worden of juist niet? Werkgroep Doornenburg nodigt u van harte uit om de presentatie van de resultaten bij te wonen.

In het kader van dit leefbaarheidsonderzoek zijn er ook interviews geweest met starters en senioren in Doornenburg, een fotoworkshop “Doornenburg door de ogen van haar inwoners” en zijn studenten van de HAN bezig geweest met een met sociaal ruimtelijke analyse in het dorp. Ook deze onderdelen zullen in de presentatie aan bod komen. Dit alles moet leiden tot een compleet Woon Community Concept voor Doornenburg eind 2018.

De themagroepen van Werkgroep Doornenburg zullen u ook bijpraten over de laatste ontwikkelingen.

De presentatie zal gehouden worden op woensdag 27 juni, van 19:30u tot en met 20:30u. De locatie in het Ontmoetingscentrum in Doornenburg. De koffie en thee zal klaar staan.

Share Button