Leefomgeving

De themagroep leefomgeving neemt een gedeelte van de taken over die vroeger door het Platform Doornenburg werden verricht. Zo is er iedere eerst woensdagavond van de maand een open spreekuur, waar iedere Doornenburger terecht kan met vragen over zijn of haar leefomgeving. Verder zijn we met de provincie in gesprek over een subsidieaanvrage om een onderzoek te laten verrichten naar herstel van de veldoven op de Roswaard. We zullen een inventarisatie maken van de onderhoudstoestand van trottoirs en fietspaden in Doornenburg.

Contactpersoon voor themagroep Leefomgeving: Luuk  Timmers.

Mail: Leefomgeving@werkgroepdoornenburg.nl

Share Button