Leefomgeving

Leden

Luuk Timmers, Caroline Landsheer, Alide Boks, Berry Melgers, Jeroen Neggers en Marco Bosch

Aandachtsgebieden

Hét speerpunt voor themagroep leefomgeving is de vergroening van de dorpskern met daarin als belangrijk element de herinrichting van het dorpsplein. Na de realisatie van de herinrichting van het dorpsplein gaat de aandacht van de themagroep naar de verdere vergroening van de dorpskern. Het gaat dan ook om een andere indeling van het kerkeiland. Hierbij speelt enerzijds de aandacht voor het door de Buurtzorg gesignaleerde probleem van de obstakels bij het ‘Rondje om de kerk’ voor de mensen die minder mobiel zijn. Een eventuele vestiging van de basisschool in de kerk zal zeker ook een rol gaan spelen.

Een tweede aandachtsgebied betreft de inventarisatie én inspectie van groenonderhoud in geheel Doornenburg. Wat betreft de uitvoering is dat een zaak van de gemeente. Maar zij werken veelal naar aanleiding van klachten. De themagroep dient daarom de gemeente van advies, gevraagd en ongevraagd en functioneert zo als doorgeefluik. Veel klachten van bewoners gaan immers over groenonderhoud.

Een derde aandachtspunt is de veiligheid van verkeerssituaties. Denk aan de fietspaden, problemen met bestrating, of de inrichting van de weg, maar ook aan maatregelen gericht op het binnen de perken houden van de verkeerssnelheid.

Tenslotte, om op de hoogte te blijven van wat er leeft in het dorp houdt deze themagroep naast buurtgesprekken ook iedere eerste woensdag van de maand spreekuur in het Ontmoetingscentrum. Daar kunnen Doornenburgers terecht met vragen, opmerkingen en zorgen. Daar vinden ze op de eerste plaats een luisterend oor. En verder mensen die mee willen denken en hun

Contactpersoon voor themagroep Leefomgeving: Luuk  Timmers.

Mail: Leefomgeving@werkgroepdoornenburg.nl

Share Button