DorpsOntwikkelingsPlan

Het Dorpsontwikkelingsplan  is een plan, waaraan een grote groep vrijwilligers bijna 1,5 jaar hebben gewerkt. In dit plan hebben Doornenburgers hun visie over Doornenborg. Dit plan is op 9 november 2016 aangeboden aan opdrachtgever St. Leefbaar Doornenburg en het College van Burgemeester en wethouders van Lingewaard.

Het plan is hieronder te downloaden.

DorpsOntwikkelingsPlan

Wilt u meer weten over de totstandkoming van het DOP. Kijk dan op de website van Stichting Leefbaar Doornenburg of klik hier

Zie ook het DOP 2.0 geschreven voor de periode 2020 – 2024

Share Button