Energieloket in Doornenburg ook in het najaar aanwezig

Sinds enige tijd zijn vrijwilligers van het Energieloket niet alleen in Huissen maar ook regelmatig in het Ontmoetingscentrum van Doornenburg te raadplegen.

Het energieloket is er voor mensen die nog aan het begin van een traject staan, maar ook die al stevig zelf aan de slag zijn gegaan en nader advies komen vragen. De adviseurs geven inzicht hoe dingen werken en wat de gevolgen zijn van de maatregelen die je kunt treffen. Maar ook helpen ze wel misverstanden uit de weg.

Verder kun je er afspraken maken voor huisbezoeken. Dat doen ze zo’n twee tot drie keer in de maand en dan maken ze samen een plan om het huis meer te verduurzamen. Geven daarbij ook tips en advies over subsidiemogelijkheden.

Dit najaar is het loket in Doornenburg geopend op:

 • 22 september
 • 20 oktober
 • 17 november
 • 15 december

Alle keren van 14.30 u. tot 16.30 u.

Mocht dat niet uitkomen, dan is er ook nog de mogelijkheid om het Energieloket in Huissen te bezoeken. Zie voor de openingstijden daar: https://www.energieloketlingewaard.nl/bezoekons

Share Button

Inloop in het Blauwe Huukske in Doornenburg voor Fijn thuis wonen.

Met het ouder worden gaan een aantal handelingen niet meer zo makkelijk, ouderdom komt met gebreken zeggen we vaak. Toch willen we allemaal het liefst thuis blijven wonen. Door de krapte in de woningmarkt is dit vaak ook de enige optie.

Het is goed om na te denken hoe u zo lang mogelijk zelfstandig en fijn thuis kunt blijven wonen.
Werkgroep Doornenburg heeft in ‘t Blauwe Huukske in Doornenburg een ruimte ingericht om te laten zien wat er allemaal mogelijk is. Denk aan handige hulpmiddelen voor in de keuken, badkamer en verder in huis. U kunt hier zien en ervaren welke mogelijkheden er zijn.

Adres: Blauwe Hoek 24 A in Doornenburg.

Inloop is mogelijk op

vrijdag
8 september van 14 tot 16 uur
6 oktober van 14 tot 16 uur
3 november van 14 tot 16 uur
1 december van 14 tot 16 uur
zaterdag
18 november van 10 tot 12 uur
21 oktober van 10 tot 12 uur
23 september van 10 tot 12 uur
16 december van 10 tot 12 uur
Share Button

Gaat  herinrichting van het dorpsplein dan echt gebeuren?

In 2016 kondigde de Werkgroep Doornenburg, in het toen gepubliceerde Dorpsontwikkelingsplan, haar voornemen aan het dorpsplein te willen verfraaien: ‘Het moet een veel gevarieerder en levendiger uitstraling krijgen, meer groen en passend straatmeubilair. Kortom een veel vriendelijker plein, waar het prettig vertoeven is.

Er werden plannen gemaakt, overleg gevoerd, inspraak georganiseerd en vervolgens kwam er in 2020 een inloopavond, waarin de werkgroep haar ideeën uiteen heeft gezet en besproken met de daar aanwezige inwoners van Doornenburg. In januari 2021 werd het uiteindelijk plan gepubliceerd in  de Doornenburger.

En toen werd het stil, althans de werkgroep parkeerde het plan. Tot voor een paar maanden terug. Dit voorjaar werd het plan weer voortvarend opgepakt en zoals het er nu naar uitziet zal zeer waarschijnlijk in oktober daadwerkelijk met de uitvoering begonnen worden.

Over hoe het een en ander nu gaat gebeuren, maar zeker ook waardoor het zo lang heeft geduurd, kunnen belangstellenden geïnformeerd worden op een informatieavond op woensdag 13 september aanstaande in het Ontmoetingscentrum Doornenburg, georganiseerd door de Werkgroep Doornenburg. De aanwezige bewoners krijgen die avond ook nog een stem in de keuze van het straatmeubilair.

Preventieproject ‘Rondje om de Kerk’

Maar er is meer te  doen die avond. Na de pauze willen medewerkers van Buurtzorg Doornenburg u informeren over hun preventieproject, dat de  naam ‘Rondje om de kerk’ heeft meegekregen. Ze hebben voorafgaand aan dit project onderzoek gedaan en kwamen tot de bevinding dat als je in het centrum van het dorp wilt gaan wandelen je nogal wat obstakels tegen kunt komen. Hinderlijk is dat en in het bijzonder geldt dat voor mensen die wat minder mobiel zijn en waar het juist goed voor is dat ze toch regelmatig in beweging komen.

Bij die obstakels gaat het om bijvoorbeeld ongelijke tegels, hondenpoep, onkruid, geparkeerde auto’s op de stoep, een trottoir dat niet doorloopt en slecht straatwerk door verzakkingen en opkomende wortels. Dat alles geeft niet alleen ongemak, maar voor veel mensen ook een gevoel van onveiligheid.

Met name het rondje rond de kerk waaraan ook de (zorg)voorzieningen als de tandarts, huisarts, fysiotherapeut en kapper zitten, wordt als onveilig gekenmerkt. Sommige inwoners zijn al gevallen over het slechte straatwerk en ook blijkt dat sommige inwoners niet zelfstandig naar bijvoorbeeld de kapper of fysiotherapeut durven te lopen.

De medewerkers van Buurtzorg willen graag het rondje om de kerk veiliger maken. Tijdens de informatiebijeenkomst willen zij het preventieproject en hun ideeën verder toelichten. Ook willen ze graag in gesprek gaan met dorpsbewoners om te horen wat hun ervaringen en suggesties zijn.

Kortom de informatieavond op woensdag 13 september begint om 19.30 uur. Voor de pauze gaat het  over de herinrichting van het dorpsplein. Om 20.30 uur is er een korte pauze en vanaf 20.45 uur staat het preventieproject van Buurtzorg op de agenda.

Share Button

Hoe vinden jongeren het in Doornenburg?

In het kader van buurtgesprekken heeft de Werkgroep Doornenburg ondersteuning gekregen van studenten van de Han. Toevallig waren dat niet zomaar studenten. Twee  van de drie zijn namelijk slimme jongeren uit Doornenburg, Lara  van den Brink en Jet Schennink. Zeer zeker heeft  de derde student Jochem Bolt uit Wageningen ook zijn steentje hieraan bijgedragen.


Het idee van de buurtgesprek is niet alleen de Doornenburgers iets te vertellen over waar we mee bezig zijn, maar ook om te horen wat er leeft in ons dorp. Want op die manier zijn we in staat om onze inzet af te stemmen op onze initiatieven om de leefbaarheid nog prettiger en beter te maken dan het nu al is.

In de voorbereiding van het buurtgesprek met de bewoners van de Blauwe Hoek, kregen we het idee om ook bij de jongeren van Doornenburg te inventariseren hoe zij het hier in Doornenburg vinden.

De Han-studenten hebben vervolgens een enquête opgezet en deze verspreid binnen het uitgebreide  netwerk van Jet en Lara. Daar kwamen maar liefst 33 reacties op van jongeren tussen de 15 jaar en 28 jaar oud (en een jongere van 55, mogelijk de trainer van GVA).

Bijna 94 % is tevreden met Doornenburg als woonomgeving, waarbij bijna 85% het cijfer 8 of hoger gaf. Ze gaven antwoorden als:

 • Over het algemeen een mooi en netjes dorp
 • Omdat het een fijne omgeving is om te wonen en op te groeien. Kinderen hebben de mogelijkheid om te spelen, er is rust, er zijn sportfaciliteiten en ook een fijne omgeving voor startende bewoners. Daarnaast is alles dichtbij en bruist er een dorpse sfeer. Echter loopt het op sommige plekken nog wat achter op de tijd en kan vernieuwing geen kwaad.
 • Omdat er veel dingen te doen zijn en ik ken veel mensen
 • Ik vind het een heel fijn compact dorp, naar mijn mening worden de straten en perken goed onderhouden.
 • Het is een rustig dorp en het voelt veilig om hier te wonen, mensen kennen elkaar.
 • Het is een fijn dorp
 • De mensen zijn gezellig en de verenigingen leuk. Ik mis wel de voorzieningen uit de stad (meer verschillende winkels en parkjes)
 • Altijd lekker rustig, kan overal prima bij komen en zijn genoeg faciliteiten

Aandacht werd ook gegeven aan de voorzieningen.

Welke thema’s vindt u belangrijk?

De antwoorden:

Wonen
Sport
Zorg
Duurzaamheid
42,3 %
35,2 %
18,3 %
   4,2 %

Aansluitend was de vraag: Over welke thema’s bent u tevreden in het dorp?

En hierbij waren de antwoorden:

Sport en onderwijs
Zorg
Wonen
Duurzaamheid
Ik ben nergens tevreden mee
44,1 %
30,5 %
16,9 %
  5,1 %
  3,4 %

Waarom bent u hier wel/niet tevreden mee?

 • Zorg voorziening Merlijn, huisarts fysio tandarts apotheek zijn er, voldoende dus.
 • Wonen voor starters is slecht. Er is weinig aanbod (koop en huur), als er iets te koop komt dan is dat voor starters onbetaalbaar.
 • Te weinig nieuwbouw Doornenburg doet naar mijn inziens niks aan duurzaamheid. Sport en onderwijs is voldoende Zorg is goed geregeld. Fijne buurtzorg, een oké huisartsen- en tandartspraktijk en zorgvoorziening Merlijn is een mooie toevoeging aan het dorp!
 • Qua wonen mag er wel wat meer gebouwd worden. Er zijn plannen voor bouwen maar deze komen langzaam op start
 • Naar mijn mening doet Doornenburg het redelijk goed op het gebied van de gekozen thema’s en proberen ze zich hier ook op door te ontwikkelen.
 • Meer dan een huisartsenpost en buurtzorg lijkt me niet nodig in Doornenburg, er zijn genoeg sportverenigingen en een basisschool lijkt me ook voldoende. Duurzaamheid weet ik te weinig van in Doornenburg. Er zouden wel meer starterwoningen kunnen komen, zodat het betaalbaarder wordt voor vrijgezelle jongeren.
 • Kan altijd beter
 • Alles is voor mij goed voorzien. Ik heb nergens last van

Heeft u ideeën voor verbetering op deze thema’s in het dorp? Zo ja, welke ideeën?
De meeste antwoorden gaan over de woningbouw. Hieronder in ieder geval een selectie.

 • Woning. Dat is nu wel een belangrijk thema, de meeste Doornenburgers willen later gewoon in Doornenburg wonen en daarvoor moet natuurlijk gezorgd worden
 • Woningbouw verbeteren, zijn weinig woningen voor starters
 • Plan Ancari en Blauwe Hoek gewoon is een keer realiseren. Duurzaamheid zal vanaf de start opgepakt moeten worden. Kijk naar de quickwins, kijk hoe andere dorpen dit geregeld hebben en vraag eens naar de behoeften van onze inwoners
 • Online afspraken kunnen maken bij huisarts bijv. Meer tentfeesten.
 • Mogelijk kijken naar parkeerplekken met laadpalen voor elektrische auto’s.
 • Meer zorgvoorzieningen, meer activiteiten voor jongeren (toernooien etc.)
 • Meer huizen, betere school.
 • Ik weet niet of het nog een katholieke basisschool is maar je hebt er maar een dus zou ik hem niet alleen op katholiek richten. Meer nieuwbouw op plekken waar het nu toch niet mooi is
 • Een voorstel doen bij de gemeente voor sociale huurwoningen. En een voorstel om meer activiteiten te organiseren.
 • Een middelbare school die iets dichterbij is zou top zijn(Gendt).
 • Als dorp samenspannen en hiermee naar Lingewaard/provincies Gelderland.

Als er de mogelijkheid is zou u dan in Doornenburg willen blijven wonen?

Hierop antwoordde bijna 79% ja op.

De conclusie die uit de uitkomsten te trekken is, is dat er sprake is van een grote mate van  tevredenheid. Het is fijn wonen in Doornenburg maar . . .

Wat er echt niet goed is, is de beschikbaarheid van (betaalbare) woonruimte voor jongeren. Dat  geldt overigens niet alleen voor jongeren, het is een meer algemeen probleem van Doornenburg. Op de een of andere manier blijkt de laatste tijd nieuwbouw maar niet van de grond te kunnen komen, waar dat in andere kernen van Lingewaard wel aan de orde is.

Tenslotte nog kort iets over het buurtgesprek met een aantal inwoners uit de Blauwe Hoek. De thema’s die daar aan de orde waren, kwamen we ten dele ook al tegen in eerdere buurtgesprekken. En dan gaat om zaken als verkeersveiligheid, zwerfafval en natuurlijk de woningbouw. Bovenal is ook hier te horen dat het prettig wonen is in ons dorp.
Het ligt in de bedoeling op een later moment van alle buurtgesprekken de bevindingen samen te vatten.

Share Button

Wethouder Aart Slob neemt eerste exemplaar van het Fiets & wandelboek in ontvangst

Share Button