Buurtgesprekken

In 2016 presenteerde de Werkgroep Doornenburg vol trots het Dorps Ontwikkelingsplan, ook wel DOP genoemd. Ondertussen zijn er ruim zes jaar verstreken en er is door velen met volle inzet aan de uitvoering van de plannen gewerkt. Maar we zijn ook nog lang niet.

Toentertijd vonden we het belangrijk om van zoveel mogelijk inwoners van Doornenburg de wensen en visies over hun eigen leefomgeving in kaart te brengen. En dat vinden we nu nog, We merken echter ook dat de Werkgroep Doornenburg en het DOP bij veel Doornenburgers niet of nauwelijks bekend zijn. Dat is jammer, want burgerparticipatie is een van de ambities van de werkgroep. Daarover staat in het DOP: ‘Burgerparticipatie houdt in dat burgers zelf keuzes kunnen maken en kunnen meebeslissen over hun eigen woonomgeving. De uitvoering van dit dorpsontwikkelingsplan kan zo uitgroeien tot een vernieuwend project in directe democratie.’

Dat heeft ons ertoe gebracht om buurtgesprekken te gaan organiseren. Met de buurtgesprekken willen we zoveel mogelijk dorpsbewoners iets vertellen over waar we mee bezig zijn. Maar daarnaast willen we vooral ook horen wat er leeft in ons dorp.

In september schreven we over de aftrap van de buurtgesprekken. Dat ging over het gesprek met de buurtbewoners van de Kerkstraat. Daarna hebben we in samenwerking met het bestuur van de buurtvereniging ‘Tussen Rijn en Linge’ op 14 december een tweede buurtgesprek gehouden in het Ontmoetingscentrum. We kregen daar ondersteuning van stagiaires van de Han.  Er waren zo’n 20 deelnemers.


In de inleiding vertelden we dat we graag wilden vernemen wat er in de buurt speelt.  Ook vertelden we over de opzet en inhoud van het Dorpsontwikkelingsplan. Waarna we tevens vroegen of we de goede dingen doen.


In kleine groepen wisselden de deelnemers het een en ander uit. Op post-its schreven ze kort wat er zoal aan in de groepen besproken was. Deze werden daarna met de hele groep besproken. Daaruit kwamen de volgende zaken:

  • Behoefte aan een hondenspeelveld
  • Mensen bewuster maken van de natuur om ons heen, waaronder aandacht voor wandelpaden
  • Duurzaamheid van het kasteel vraagt aandacht
  • Zo ook de veiligheid rond het kasteel
  • Verkeersveiligheid in straten en op de dijk
  • Kadastraal splitsen van de woning
  • In gezamenlijkheid zelf problemen aanpakken (onderlinge werkgroep)

Waar mensen tegen aan lopen is de stroperigheid van de verschillende instanties (aan het lijntje gehouden worden).  En ook het niet goed weten welke wegen ze moeten bewandelen en bij wie ze moeten zijn. Als voorbeeld was er het hondenlosloopgebied in Bemmel/Essenpas. Men vond het lastig te achterhalen wie ze moesten hebben om hen te kunnen vertellen hoe ze het in Bemmel voor elkaar hebben gekregen.


We spraken af dat we de inbreng meenemen en binnen de werkgroep bekijken wat we er mee kunnen. Sommige zaken zijn inmiddels teruggekoppeld en op anderen komen we nog terug. Sowieso laten we over een aantal weken aan de buurtvereniging weten wat we uiteindelijk met de uitkomsten hebben gedaan.


Behalve dat kwam er vanuit de buurtbewoners zelf het initiatief om een buurtwerkgroep op te zetten. Deze werkgroep zou dan gezamenlijke problemen kunnen bundelen en gezamenlijk aan gaan pakken. Anders gezegd, wat meer doen met de buurtvereniging dan alleen gezelligheidsbijeenkomsten te organiseren.

Na afloop lieten de buurtbewoners weten het een zinnige bijeenkomst gevonden te hebben.

Share Button

Energiebesparingstips en
persoonlijk advies in Doornenburg

Persoonlijk advies over energiebesparing
Speciaal voor Doornenburg hebben we in samenwerking met het Energieloket Lingewaard twee middagen waar u zonder afspraak binnen kunt lopen voor advies, informatie en voorlichting over energiebesparing en het verduurzamen van je woning. Waar het kan krijg je direct antwoord of we regelen een afspraak voor een vervolggesprek met een van de adviseurs. Ook kun je verschillende informatiefolders krijgen.

Kom naar de inloopmiddagen in het Ontmoetingscentrum in Doornenburg
Vrijdag 25 november van 14.30 tot 16.30 uur
Vrijdag 9 december van 14.30 tot 16.30 uur

Kun je niet langskomen Dan staat het Energieloket Lingewaard voor je
klaar. Je kunt altijd naar de website www.energieloketlingewaard.nl/bezoekons
en vul het contactformulier in voor een persoonlijke afspraak met een energieambassadeur.

Liever telefonisch contact?
Plan een terugbelverzoek via gemeente Lingewaard’s klantcontactcentrum:
026 – 326 01 11

Share Button

Aftrap van buurtgesprekken

Zaterdag 24 september vond het eerste buurtgesprek plaats In de stromende regen. De buurt van de Kerkstraat was het eerst aan de beurt. Er was een grote partytent opgezet in het plantsoen van de Kerkstraat voor een buurtfeest. Voorafgaand aan het feest hebben buurtgenoten daar met elkaar van gedachten gewisseld over het thema duurzaamheid.

Er was een duurzaamheidsbus van Spectrum met info-materiaal over wat je zelf kunt doen om je woning te verduurzamen. Johan van Rhenen van Lingewaard-energie hield eerst een korte inleiding over de opbrengst van de warmtewandelingen die in de afgelopen winter in de Kerkstraat zijn gehouden. Bestuurders van de provincie Gelderland kwamen daarbij op bezoek om zich te oriënteren over de buurtgesprekken, die naast een praktisch gerichte doelstelling van uitwisseling van tips en trucs om elkaar te helpen ook ten doel hebben de gemeenschapszin in Doornenburgse buurten te bevorderen.  Buurtgenoten wisselden praktische tips en suggesties uit en er kwamen ideeën op tafel over wat de buurt gezamenlijk zou kunnen ondernemen op dit vlak. Ook andere onderwerpen die de buurt betroffen kwamen ter sprake. Studenten van de HAN legde alle ideeën schriftelijk vast. Al met al een aardig begin van het project buurtgesprekken. In de komende maanden zullen andere buurten in Doornenburg benaderd worden om een dergelijk gesprek te gaan voeren.

Share Button

Zaterdag 9 juli om 14.00 uur Theatervoorstelling De Klosdochter

Share Button

Boottocht met plezierboot De Eureka maakt Doornenburgse Ontmoetingsdag succesvol en gezellig

De Zonnebloem Doornenburg en Stichting Ouderen Doornenburg en Werkgroep Thema Zorg organiseerden op 11 mei voor senioren en mantelzorgers een Ontmoetingsdag op plezierboot De Eureka.

Wethouder Aart Slob wenste alle gasten een gezellige dag toe en zwaaide vanaf de wal de plezierboot uit.

160 gasten hebben op deze zonnige dag kunnen genieten van een mooie bootreis naar Nijmegen en later via Duitsland terug naar de aanlegsteiger in Doornenburg.

Op de boot werden de gasten o.a. door wooncoach Petra Verhagen van SWL geïnformeerd over langer zelfstandig thuis wonen,verhuisadviezen en over mantelzorgondersteuning.

De Zonnebloem en SOD gaven informatie over de vele activiteiten die wekelijks of maandelijks georganiseerd worden. Met als motto “Iedereen doet mee”.

Na een uitgebreide soep/broodmaaltijd zorgde cabaretgroep De Linge Revue voor zang en vermaak.

De Zonnebloem, SOD en Werkgroep Thema Zorg willen onze dank uitspreken aan de gemeente en provincie (Dorpendeal) voor de financiële bijdragen, dank ook aan de vrijwilligers van de Zonnebloem, de verkeersregelaars, Buurtzorg Doornenburg, de Linge Revue en rederij Eureka voor hun bijdrage aan deze onvergetelijke dag.

Namens:

Stichting Ouderen Doornenburg – de Zonnebloem Doornenburg – Werkgroep Doornenburg Thema Zorg

Share Button