Informatieavond levenstestament

Je hoort tegenwoordig steeds vaker dat mensen overwegen een levenstestament op te laten stellen. Wat houdt dat nu precies in en wat is er anders aan dan aan een gewoon testament?
In ieder geval gaat over situaties waarin je zelf niet meer in staat bent om je eigen zaken te regelen. Maar wat en hoe ga je dan op voorhand iets daarover vastleggen. Hoe  gaat dat in z’n werk en bij wie moet je dan wezen?

Over deze vragen en andere vragen die met een levenstestament te maken hebben organiseert de themagroep Zorg en Welzijn van de Werkgroep Doornenburg een informatieve avond. Notaris van Schaik uit Bemmel zal dan de verschillende mogelijkheden met de aanwezigen bespreken.

Kortom, wie hier meer over wil weten is van harte welkom op woensdag 28 februari om 19:30 uur in het Ontmoetingscentrum in Doornenburg.

De toegang is gratis en de koffie staat klaar

Share Button

Uitkomst onderzoek: Martinuskerk geschikt voor IKC De Doornick

De Martinuskerk in Doornenburg is geschikt als nieuwe locatie voor IKC De Doornick. Dit blijkt uit een quickscan. Het huisvesten van school en kinderdagverblijf in de kerk betekent dat de Martinuskerk behouden kan blijven voor Doornenburg. De gemeenteraad neemt in maart een beslissing over de locatie van IKC De Doornick. Wethouder Nick Hubers: “Het onderbrengen van IKC De Doornick in de kerk biedt een unieke kans om een stuk cultureel erfgoed te behouden voor Doornenburg en de Doornenburgers.”

Maatschappelijke bestemming

In de zomer van 2023 heeft gemeente Lingewaard opdracht gegeven voor een onderzoek naar de mogelijkheid om IKC De Doornick onder te brengen in de Martinuskerk in Doornenburg. Het verzoek hiervoor kwam van de werkgroep Doornenburg en werd mede ingegeven door het DorpsOntwikkelingsPlan. Hierin heeft stichting Leefbaar Doornenburg namens de inwoners een aantal speerpunten verwoord. Veel inwoners willen de kerk behouden. Het ombouwen van de kerk tot schoolgebouw betekent dat de kerk een nieuwe maatschappelijke bestemming krijgt. Martijn Claassen, werkgroep Doornenburg: “Hoe mooi is dat: de kerk was en wordt een plek om te ontmoeten voor jong en oud.”

 Onderzoeksresultaten

Uit het onderzoek blijkt dat het kerkgebouw geschikt is om te verbouwen tot Integraal Kindcentrum. Daarmee is verhuizing van IKC De Doornick naar de Martinuskerk een alternatief voor het oorspronkelijke plan: de bouw van een nieuwe school op de huidige plek. Maartje Krüse van schoolbestuur De Linge zegt hierover: “Ook binnen het kerkgebouw kunnen we prima onze onderwijskundige en pedagogische aanpak uitvoeren.” De verwachte kosten van deze variant zijn met het onderzoek inzichtelijk gemaakt.

Voorkeur voor school in kerk

Het college, schoolbestuur De Linge en werkgroep Doornenburg geven de voorkeur aan het huisvesten van IKC De Doornick in de Martinuskerk boven nieuwbouw op de huidige plek. De komende tijd werken we deze variant verder uit. Daarbij kijken we in detail naar kosten, proces en planning. Voor het schoolbestuur is het bijvoorbeeld belangrijk dat de nieuwe school zo snel mogelijk open kan.

Definitieve keuze door raad

Het kan nog steeds zo zijn dat de keuze uiteindelijk valt op nieuwbouw op de huidige locatie. De gemeenteraad neemt in maart een definitief besluit over de nieuwe locatie van IKC De Doornick.

Share Button

Bezoek aan het Energieloket in Doornenburg krijgt vervolg in 2024

Na de succesvolle start vorig jaar van het Energieloket in Doornenburg zijn er nu ook nieuwe data gepland voor het voorjaar 2024.

Het energieloket is er voor mensen die nog aan het begin van een traject staan om over te stappen naar duurzame energie en energiebesparing. Maar ook voor hen die al stevig zelf aan de slag zijn gegaan en nader advies komen vragen. De adviseurs geven inzicht hoe dingen werken en wat de gevolgen zijn van de maatregelen die je kunt treffen. Maar ook helpen ze wel misverstanden uit de weg.

Verder kun je er afspraken maken voor huisbezoeken. Dan bekijken ze uw situatie en geven ze advies voor  een plan om het huis meer te verduurzamen. Zij geven daarbij ook tips en advies over subsidiemogelijkheden.

Het loket in Doornenburg is in het voorjaar geopend op:
        ●  26 jan
        ●  23 feb
        ●  22 maart
        ●  19 april
        ●  17 mei.

Steeds op vrijdag van 14.30 u. tot 16.30 u.

Mocht dat niet uitkomen, dan is er ook de mogelijkheid om het Energieloket in Huissen te bezoeken. Zie voor de openingstijden daar: https://www.energieloketlingewaard.nl/bezoekons

Share Button

Inloop in het Blauwe Huukske in Doornenburg voor ‘Fijn thuis wonen’

Voor de zomervakantie dit jaar zijn we gestart met het project ‘Fijn thuis wonen’. Dit project van de Werkgroep Doornenburg, mede mogelijk gemaakt door de Dorpendeal, wordt ook in het komende jaar voortgezet. Het betekent dat er opnieuw inloopmomenten in het Blauwe Huukske staan gepland.

Het project richt zich vooral op de ouder wordende mens. Met het ouder worden gaan een aantal handelingen niet meer zo makkelijk, ouderdom komt met gebreken zeggen we vaak. Toch willen we allemaal het liefst thuis blijven wonen. Door de krapte in de woningmarkt is dit vaak ook de enige optie.

Het is dan goed om na te denken over hoe u zo lang mogelijk zelfstandig en fijn thuis kunt blijven wonen. Daarom heeft de Werkgroep Doornenburg in ‘t Blauwe Huukske in Doornenburg een ruimte ingericht om te laten zien wat er allemaal mogelijk is. Denk aan handige hulpmiddelen voor in de keuken, badkamer en verder in huis. U kunt hier zien en ervaren welke mogelijkheden er zijn.

U bent daar van harte welkom.

Inloop is mogelijk op:
     ●    zaterdag 3 febr. 10-12 uur
     ●    vrijdag 1 maart 14-16 uur
     ●    zaterdag 6 april 10-12 uur

U kunt ook contact opnemen met Tiny tel 06 511 186 80 of mailen naar dorpscontactpersoon@stichtingleefbaardoornenburg.nl

Adres Blauwe Huukske, Blauwe Hoek 40, 6686 AE Doornenburg

Share Button

Vernieuwd plein komt aanzicht Doornenburg ten goede

De afgelopen weken is er voortvarend en in eendracht gewerkt aan het verfraaien van het dorpsplein in Doornenburg door Neijenhuizen Infra, Peters Groenonderhoud en de afdeling groenvoorziening van de gemeente Lingewaard. En het bijzondere straatmeubilair is geleverd door Civil Wood. Dit al op initiatief van de Werkgroep Doornenburg en mede gefinancierd vanuit de Dorpendeal en Waardwonen.

Daarmee is een bijna tien jaar oud plan, waar ook verschillende keren inwoners over hebben mee mogen denken, dan nu gerealiseerd. Helaas voor de automobilisten die gewend waren op het plein hun auto te parkeren is op die plek het aantal parkeerplaatsen verminderd, maar daar staat tegenover dat Doornenburg nu een plein heeft dat er een stuk aantrekkelijker uitziet. En daar zijn heel wat Doornenburgers het wel mee eens. Zeker nu ook de jaarlijkse kerstboom is geplaatst.

Overigens zal er in het voorjaar nog een feestelijk opening van het nieuw ingerichte plein komen.

Share Button