Bewonersavond 16 mei over duurzaamheid en resultaten van de enquête

De themagroep Duurzaamheid uit Doornenburg organiseert 16 mei een bewonersavond om het dorp mee te nemen in de resultaten van de afgenomen enquête over verduurzaming. Daarnaast wordt er informatie over het onderzoek naar alternatieven voor aardgas gedeeld. Samen met u zullen we dan in gesprek gaan om te kijken wat uw ideeën en zorgen zijn voor de energietransitie in Doornenburg. We nodigen u uit om mee te denken en te doen om tot mooie en goede plannen te komen.

U komt toch ook?  De koffie staat klaar vanaf 19:30u in het Ontmoetingscentrum. Kom op tijd want vol is vol

Wat: Bewonersavond energietransitie Doornenburg
Waar: Ontmoetingscentrum Doornenburg

Tijd: 19:30u – 21:30u

 

Share Button

Foto-impressie opening hernieuwd dorpsplein op 21 april

 

 

 

 

Share Button

Aandachtsgebied energietransitie

De themagroep Duurzaamheid ziet het als haar opdracht om bewoners te stimuleren en te ondersteunen bij het duurzaam omgaan met energie en met onze natuurlijke omgeving. Met ondersteuning van experts op het gebied van de energietransitie denken we na over hoe Doornenburg op langere termijn van het gas af kan. Twee samenwerkende bureaus (DEP en Spectrum) gaan voor ons onderzoeken welke technologische mogelijkheden er zijn. Denk aan een combinatie van aquathermie, waterstof, warmtenet, warmtepompen en het gebruik van zon- en windenergie. Deze bureaus ondersteunen ons ook bij meedenk- en informatieavonden voor de bewoners van Doornenburg.

Als themagroep vinden we het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners meegenomen worden in het uiteindelijk plan. Hiervoor hebben we aankomende tijd een aantal acties gepland die hieronder te zien zijn. De vervolgacties plannen we verder naarmate duidelijk wordt wat we met elkaar willen en wat de techniek toelaat.

April

 • Begin april: flyer om iedereen te informeren over de start van het traject
 • Half april: brief met enquête met vragen over de energietransitie
 • 19 april: energieloket en mogelijkheid samen de enquête in te vullen
 • 21 april: aanwezigheid opening dorpsplein en mogelijkheid samen de enquête in te vullen en in gesprek te gaan met Dep en Spectrum
 • .. april: mogelijkheid om samen de enquête in te vullen bij het ontmoetingscentrum

Mei

 • 16 mei, 30 informatieavond. In het ontmoetingscentrum willen we jullie informeren over de resultaten van de enquête, Dep deelt de eerste resultaten van het technische onderzoek en we gaan met elkaar in gesprek over mogelijkheden om aardgasvrij te worden.
  We vinden het belangrijk dat we deze avond niet alleen informatie geven maar dat we echt met Doornenburgers kijken naar de behoeften en naar manieren die we voor ogen hebben om samen stappen te zetten.
 • Eind mei: bijeenkomst met grote energieverbruikers (ondernemers). Ook ondernemers zijn bezig met de (aardgasvrije) toekomst. We willen graag met hen in gesprek om te kijken hoe zij erover denken, waar zij tegen aanlopen en waar we elkaar kunnen helpen.

Juni

 • In juni verwachten we duidelijk te hebben welke technische opties er zijn in Doornenburg. Gezamenlijk met de resultaten van de enquête en het verdiepende gesprek ontstaat er dan een eerste beeld van welke opties mogelijk én wenselijk zijn vanuit de bevolking. Nadat dit duidelijk is gaan we weer met u in gesprek.

Bent u enthousiast en wilt u meedenken met ons? Graag! Naast het meedenken zijn er ook praktische zaken die we willen oppakken. Denk aan:

 • Lokale opwek van energie op gemeenschappelijke daken
 • Warmtescans van woningen om mensen bewust te maken waar warmte weglekt
 • Voorlichtingsbijeenkomsten over verduurzamen van je woning
 • Collectieve inkoopacties voor isolatiemaatregelen

Lijkt u dit interessant? Stuur een e-mail naar duurzaam@werkgroepdoornenburg.nl Ook voor vragen kunt u terecht op dit e-mailadres.

 

Share Button

School in kerk

Gisterenavond is een delegatie vanuit Doornenburg afgereisd naar Bemmel om in te spreken in de raadvergadering waar het onderwerp van de plaatsing van IKC De Doornick in de Sint Martinuskerk op de agenda stond. Wim Tuit (Stichting Leefbaar Doornenburg), Martijn Claassen (Werkgroep)en Remie Aleven (Stichting tot behoud van de Martinuskerk) hebben alle drie in een vlammend betoog gepleit vóór deze optie. Zij benadrukten dat plaatsing van de school in de kerk meer oplevert dan “de som de delen”.


Doorgang van dit plan, waarover het college van B&W inmiddels een positief advies aan de raad heeft afgegeven, levert de volgende drie winstpunten op voor het dorp:

 1. Een nieuwe, aan alle eisen voldoende school voor Doornenburg;
 2. Het behoud van de Martinuskerk
 3. Een inbreidingslocatie midden in het dorp waarmee ruimte wordt gemaakt voor de zo noodzakelijke woningbouw.

Wim heeft in zijn betoog de Raad uitgelegd dat de uitvoering van dit plan een positieve impuls geeft aan de uitwerking van meerdere speerpunten uit het Dorpsontwikkelingsplan en het DOP 2.0. en Martijn heeft de Raad uitgelegd dat 1+1 =3

En nee dat is niet de manier waarop de kinderen op De Doornick leren rekenen maar wel de wijze waarop dit voorstel van het College een meerwaarde oplevert voor het dorp.

Remie heeft namens het dorp alle raadsleden een stuk metselgereedschap aangeboden als uitdaging om mee te bouwen aan de toekomst.

De reacties van de Raad waren overwegend positief. 
Dorpsgenoot Jasper Klaassen (LBL) wees zijn collega’s in de Raad erop dat met het nieuwe plan de leerlingen meer ruimte op het schoolplein krijgen dan de wettelijk norm en dat, ten opzicht van de nieuwbouw op de oude locatie, het aantal vierkante meters per leerling in de school veel groter is. Een ruimere school dus met meer mogelijkheden.

Was er dan helemaal geen kritische noot?
Jawel, dorpsgenoot Rik Huting sprak de raad op eigen titel toe dat hij als ouder bezorgd was of met dit plan niet te veel aandacht wordt gegeven aan de neveneffecten van het plan (behoud van de kerk, woningbouw, versterken positie OntmoetingsCentrum, etc.) in relatie tot het belang van de kinderen die een nieuwe school nodig hebben. Hij vroeg o.a. aandacht voor een verdere uitwerking van het plan zodat alle factoren zorgvuldig konden worden afgewogen.

Voor wie de hele vergadering wil terugkijken: https://bit.ly/3IrHIDl

Op de politieke avond op 21 maart zal het onderwerp opnieuw worden besproken en zal er een besluit worden genomen over de toekomt van de school en de kerk.

 

Share Button

Succesvolle voorlichtingsavond levenstestament

Vorige week woensdag gaf notaris François van Schaik in een overvolle zaal in het Ontmoetingscentrum in Doornenburg op een uiterst boeiende wijze voorlichting over het nut van een levenstestament en wat daar allemaal bij komt kijken.

Helder werd uitgelegd dat het woord levenstestament eigenlijk misleidend is. Het gaat hier namelijk om een volmacht die ingaat op een moment dat iemand wilsonbekwaam wordt, bijvoorbeeld bij een vergevorderde vorm van dementie. In het levenstestament wordt die volmacht gegeven aan bijvoorbeeld een partner of aan de kinderen.
Het levenstestament wordt opgesteld als je alles zelf nog volledig kunt overzien. Je kunt daarin aangeven wat voor jou belangrijk is en hoe er dan voor jou beslist moet worden als je dat zelf niet meer kunt, terwijl je nog wel in leven bent.

Naast een heldere uitleg ging notaris van Schaik uitgebreid in op de vele vragen die er uit de zaal kwamen. Het was kortom een boeiend en zinvolle avond.

De avond werd georganiseerd door de themagroep Zorg en welzijn van de  Werkgroep Doornenburg en was mede mogelijk gemaakt door de Dorpendeal.

 

 

Share Button